Cách gia hạn đăng ký hàng năm theo tháng

Bạn có thể thay đổi thời hạn thanh toán của mình từ hàng năm thành hàng tháng trên trang Go Pro. Chỉ cần chuyển trang sang gói hàng tháng và nhấp vào "Gia hạn".

Sau đó, bạn phải trả tiền cho một đăng ký hàng tháng. Sau khi hoàn thành, kế hoạch của bạn sẽ được gia hạn thêm 30 ngày. Khi gói đăng ký hiện tại kết thúc, bạn sẽ bị tính phí hàng tháng.

Nếu đăng ký của bạn đã được mua trong ứng dụng di động của chúng tôi thông qua Google Play hoặc App Store, thì thời hạn thanh toán không thể thay đổi. Nếu bạn muốn thanh toán hàng tháng, bạn nên hủy tự động gia hạn đăng ký hàng năm hiện tại của mình và đợi cho đến khi hết hạn. Sau đó, bạn sẽ có thể mua bất kỳ gói đăng ký hàng tháng nào.