Cách gia hạn gói đăng ký hàng năm thành hàng tháng

Bạn có thể thay đổi kỳ thanh toán từ hàng năm thành hàng tháng trên trang bảng giá dịch vụ. Về cơ bản, tất cả thông tin cần thiết đã có ở đây.

Nếu bạn muốn vẫn giữ nguyên gói đăng ký hiện tại, gói đăng ký của bạn sẽ chỉ bắt đầu sau khi gói năm hết hạn.

Nếu bạn quyết định nâng cấp, bạn sẽ không bị tính phí ngay: giai đoạn chưa sử dụng trong gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ được chuyển đổi theo tỷ lệ giá. Vì vậy, thời gian của gói đăng ký sẽ bị ngắn lại. Sau khi gói đăng ký này kết thúc, hệ thống sẽ trừ tiền cho khoản thanh toán đầu tiên của gói tháng. Từ thời điểm đó, gói đăng ký của bạn sẽ được gia hạn hàng tháng.

Cuối cùng, nếu bạn chọn hạ cấp, gói đăng ký tháng cấp thấp hơn sẽ chỉ có hiệu lực sau khi gói đăng ký năm hiện tại của bạn chấm dứt. Xin nhắc lại, hệ thống sẽ chỉ trừ tiền gói đăng ký theo tháng đầu tiên sau khi gói đăng ký theo năm hiện tại của bạn hết hạn.