Tôi muốn gia hạn đăng ký hiện tại của mình

Trước hết, hãy kiểm tra xem tính năng thanh toán tự động đã được bật chưa. Nếu vậy, bạn chỉ nên đợi ngày thanh toán tiếp theo. Mọi thứ sẽ được thực hiện tự động.

Nếu bạn không muốn chờ đợi, hãy thanh toán ngay bây giờ. Bạn có thể gia hạn đăng ký của mình một tháng hoặc một năm. Mở trang Go Pro và nhấp vào "Mở rộng".

Sau đó chọn thời hạn thanh toán. Hãy nhớ rằng bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức thay vì khi hết hạn đăng ký hiện tại của bạn.

Nếu bạn gia hạn đăng ký của mình theo cùng một chu kỳ thanh toán, thì không có gì thay đổi ngoại trừ những ngày trả phí. Tuy nhiên, nếu bạn gia hạn đăng ký cùng với việc chuyển đổi chu kỳ thanh toán, hãy lưu ý về sự thay đổi. Lần tới, bạn sẽ bị tính phí theo thời hạn thanh toán mới.

Không thể gia hạn đăng ký đã mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chỉ có tùy chọn gia hạn tự động.