Tôi muốn gia hạn gói đăng ký hiện tại

Trước hết, hãy kiểm tra xem tính năng thanh toán tự động đã được bật chưa. Nếu đã được bật, bạn chỉ cần đợi ngày thanh toán tiếp theo. Mọi hoạt động thanh toán sẽ được thực hiện tự động.

Nếu bạn không muốn chờ đợi, hãy thanh toán ngay. Bạn có thể gia hạn gói đăng ký của mình theo tháng hoặc theo năm. Mở trang Go Pro và nhấp vào "Gia hạn".


Sau đó chọn kỳ thanh toán. Hãy nhớ bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức thay vì khi hết hạn gói đăng ký hiện tại.

Nếu bạn vẫn gia hạn gói đăng ký theo cùng chu kỳ thanh toán, thì không có gì thay đổi ngoại trừ những ngày đã trả phí. Tuy nhiên, nếu bạn gia hạn gói đăng ký cùng với việc chuyển đổi chu kỳ thanh toán, hãy lưu ý về sự thay đổi này. Lần tới, bạn sẽ bị tính phí theo kỳ thanh toán mới.

Không thể gia hạn gói đăng ký đã mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn chỉ có tùy chọn gia hạn tự động.