Chiến lược MACD

Định nghĩa

Chiến lược MACD dựa trên chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD). Chiến lược đi vào vị thế mua bất cứ khi nào Biểu đồ MACD thay đổi từ âm sang dương và chuyển sang bán nếu Biểu đồ thay đổi từ dương sang âm.

Chỉ báo MACD cơ bản được mô tả chi tiết trong bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp.

Đầu vào

Độ dài nhanh

Khoảng thời gian của EMA ngắn hạn hơn. Mặc định là 12 ngày.

Độ dài chậm

Khoảng thời gian của EMA dài hạn hơn. Mặc định là 26 ngày.

Độ dài MACD

Khoảng thời gian cho EMA của Đường MACD hay còn được gọi là Đường tín hiệu. Mặc định là 9 ngày.