Chiến lược Siêu xu hướng

Định nghĩa

Chiến lược Siêu xu hướng dựa trên chỉ báo Siêu xu hướng. Chiến lược vào lệnh mua bất cứ khi nào Siêu xu hướng thay đổi vị trí từ trên biểu đồ xuống dưới và vào lệnh bán khi xảy ra điều ngược lại.

Chỉ báo Siêu xu hướng cơ bản được mô tả chi tiết trong bài viết tương ứng trên Trung tâm trợ giúp.

Đầu vào

Đ dài ATR

Độ dài vòng lặp cho phép tính ATR.

Hệ số

ATR được nhân với giá trị nào để bù đắp các dải từ giá.