Cách bật Nút Cộng trên thang giá

Nút dấu cộng cạnh thang giá, giúp tạo nhanh cảnh báo, lệnh, đường ngang.

Bạn có thể bật hiển thị nút Dấu cộng trong hộp thoại Cài đặt Biểu đồ trên tab Thang giá và đường hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào trục giá và chọn nút Dấu cộng từ menu ngữ cảnh.