Cách bật Nút Cộng trên thang giá

Bạn có thể bật Nút dấu cộng trong tab Cài đặt biểu đồ-> Tỷ lệ bằng cách chọn tùy chọn này hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào trục giá và chọn “Nút dấu cộng”.