Cách bật / tắt Dòng cảnh báo trên biểu đồ

Bạn có thể bật hoặc tắt Dòng cảnh báo bằng cách nhấp chuột phải vào dấu hiệu cảnh báo và chọn tùy chọn tương ứng trong menu đối thoại.