Tôi không thể đăng ký đăng ký dữ liệu thời gian thực trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình

Rất tiếc, hiện tại không có khả năng mua đăng ký dữ liệu thời gian thực trong các ứng dụng di động. Nhưng bạn có thể mua chúng trên trang web. Mở tab Tài khoản & Thanh toán trong Cài đặt Cấu hình của bạn và nhấp vào nút Thêm dữ liệu thị trường bổ sung.