Tôi muốn hủy gia hạn tự động đăng ký đã mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể hủy gia hạn tự động các đăng ký đã được mua thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động trong cửa hàng tương ứng. Bạn có thể tìm thấy thêm chi tiết về cách thực hiện việc này tại đây: Trợ giúp của Google PlayTrợ giúp của Apple.

Khi hủy gia hạn tự động, bạn vẫn có thể sử dụng gói đăng ký của mình trong khoảng thời gian mà bạn đã thanh toán. Sau đó, gói đăng ký sẽ bị hủy.

Ngày thanh toán và ngày hủy có sẵn trong Cài đặt ứng dụng -> Đăng ký hoặc trong ứng dụng của cửa hàng tương ứng.

Thời gian dùng thử chỉ có thể diễn ra một lần, do đó, nếu sau khi hủy bỏ thời gian dùng thử, bạn quyết định gia hạn đăng ký của mình, khoản thanh toán sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Nếu đăng ký của bạn được mua thông qua ứng dụng Android, thay vì hủy đăng ký, bạn có thể tạm dừng và quay lại bất kỳ lúc nào theo các điều khoản của Google Play.