Tôi muốn thay đổi cấp độ đăng ký dùng thử ở di động của mình

Bạn có thể thay đổi đăng ký dùng thử của mình đã được kích hoạt thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được thực hiện trên chính nền tảng nơi thử nghiệm được thực hiện.

Để làm điều đó, hãy làm theo cách này Cài đặt ứng dụng -> Đăng ký -> Thay đổi gói

Ứng dụng Android

Nếu bạn thay đổi thời hạn thanh toán trong ứng dụng Android, đăng ký dùng thử sẽ không bị hủy. Tuy nhiên, khi gói trả phí được kích hoạt khi hết tháng dùng thử, bạn sẽ bị tính phí theo thời hạn thanh toán mới mà bạn đã chọn.

Ứng dụng iOS

Bạn sẽ không mất đăng ký dùng thử nếu hạ cấp gói của mình hoặc chuyển thời hạn thanh toán của cùng một gói. Tuy nhiên, nếu bạn nâng cấp đăng ký của mình, thời gian dùng thử sẽ bị hủy và gói trả phí sẽ được kích hoạt tự động. Trong trường hợp này, tiền cho đăng ký sẽ được ghi nợ ngay lập tức.