Tôi không có nút thanh toán cho đăng ký gói trên trang web / trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nếu đăng ký đang hoạt động trên một trong các nền tảng, bạn không thể mua đăng ký đó trên bất kỳ nền tảng nào khác. Nếu bạn thấy thuận tiện hơn khi đăng ký từ một nền tảng khác, bạn cần hủy đăng ký hiện tại hoặc tự động gia hạn và sau lần hủy cuối cùng, hãy mua một đăng ký mới trên nền tảng tương ứng. Xin lưu ý rằng thời gian dùng thử chỉ có thể được cung cấp một lần, bất kể nền tảng mà bạn đã mua đăng ký.