Tôi có thể trao dịch trong Giờ Gia Hạn được không?

Giao dịch trong thời gian gia hạn không được hỗ trợ trên tính năng Giao Dịch Giấy vào lúc này. Tuy nhiên, có thể đặt lệnh Dừng hoặc Giới Hạn trong thời gian trước khi mở cửa thị trường. Lệnh sẽ được thực hiện khi phiên giao dịch chính mở cửa.