Gói đăng ký hiện tại của tôi ra sao nếu tôi quyết định nâng cấp trong dịp Black Friday?

Nếu bạn quyết định nâng cấp, chúng tôi sẽ chuyển giai đoạn chưa sử dụng trong gói hiện tại của bạn thành ngày thêm trong cấp độ mới theo tỷ lệ giá, rồi bổ sung số ngày đó vào gói đăng ký mới ở cấp độ cao hơn. Điều này có nghĩa là ngày gia hạn sẽ thay đổi.