Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để mua gói?

Người dùng có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau: Visa, Delta, Electron, MasterCard, Eurocard, Maestro, UnionPay, JCB và American Express. Chúng tôi cũng chấp nhận thẻ debit nếu có logo Visa hoặc MasterCard.

Ngoài ra, người dùng có thể thanh toán bằng tài khoản PayPal hoặc Apple Pay. 

Nếu bạn không muốn thanh toán bằng tiền điện tử, vui lòng làm theo đường liên kết này để tìm hiểu thêm. 

Trong trường hợp một phương thức thanh toán không hoạt động, hãy tiếp tục thử phương thức khác.

Nếu bạn định mua gói đăng ký trên ứng dụng di động, bạn có thể sử dụng các biện pháp thanh toán được hỗ trợ bởi App Store hoặc Google play. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ của cửa hàng tương ứng.