Ưu đãi thật tuyệt. Tôi có thể tích trữ ưu đãi trong vài năm được không?

Trong giai đoạn Giảm giá, bạn có thể mua tối đa 3 năm đăng ký. Vui lòng lưu ý việc này không áp dụng khi bạn mua gói hạ cấp. Nếu bạn cần hạ cấp, bạn chỉ được mua 1 gói đăng ký. Gói đăng ký hạ cấp chỉ có hiệu lực sau khi gói đăng ký hiện tại của bạn hết hạn.