Tôi có thể thanh toán bằng tiền điện tử không?

Chắc chắn là được rồi! 

Bạn chỉ có thể thanh toán bằng các đồng tiền điện tử (BTC, ETH, BCH, LTC, DOGE, USDC, DAI, hay USDT) cho các gói Essential, Plus hoặc Premium.

Đồng tiền điện tử nào được chấp nhận thanh toán và mạng nào được sử dụng?

  • Bitcoin (BTC) – mạng Bitcoin
  • Ethereum (ETH) – mạng ERC20
  • USD Coin (USDC) – mạng ERC20
  • Litecoin (LTC) – mạng Litecoin
  • Bitcoin Cash (BCH) – mạng Bitcoin Cash
  • Dogecoin (DOGE) – mạng Dogecoin
  • DAI (DAI) – mạng ERC20
  • USDT – mạng ERC20

Bạn cần lưu ý đảm bảo rằng mạng bạn rút tiền ra và mạng bạn đặt cọc tiền vào phải giống nhau.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn gửi tiền qua mạng khác, khoản thanh toán của bạn sẽ bị mất. Nhớ đảm bảo bạn đã cân nhắc các tùy chọn và không phải lúc nào cũng chọn tùy chọn hoa hồng thấp nhất.

Bạn sẽ được tự động chuyển hướng lại tới Coinbase để hoàn thành giao dịch mua. Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ được chuyển hướng lại về trang TradingView.

Vui lòng lưu ý, bạn không cần có tài khoản Coinbase thì mới hoàn thành được giao dịch mà có thể dùng ví hiện có.