Tôi có thể thanh toán bằng tiền điện tử không?

Đảm bảo! Bạn chỉ có thể thanh toán bằng tiền điện tử (BTC, ETH, BCH, LTC hoặc DOGE) cho các gói Pro, Pro + hoặc Premium hàng năm của chúng tôi. Để thanh toán bằng tiền điện tử, bạn cần bật tab có tiêu đề "Coinbase" trên Trang đặt hàng và làm theo hướng dẫn.