Đường liên kết giới thiệu hoạt động ra sao?

Bạn nhớ nhé: Chương Trình Giới Thiệu chỉ áp dụng cho thành viên mới. Chương trình có nội dung như sau:

 

1) Người dùng TradingView gửi cho một người bạn chưa đăng ký tài khoản một đường liên kết giới thiệu. (Bạn có thể tìm thấy đường liên kết của bạn ở đây).

 

2) Người mới nhấp vào đường liên kết để tạo tài khoản.

 

3) Người mới được giới thiệu sau đó mua bất kỳ gói đăng ký nào. Không cần thanh toán gói đăng ký ngay trong ngày đầu tiên. Người mới có 3 tháng để suy nghĩ và thực hiện việc thanh toán. Tuy nhiên, nếu muốn tận dụng ưu đại của chương trình Giảm Giá, người mới cần nhanh tay vì chương trình Giảm Giá sẽ sớm kết thúc!

 

4) Cả hai người giới thiệu và người được giới thiệu nhận được phần thưởng là 3.000 hoặc 1.000 xu TradingView: 3.000 xu khi đăng ký gói hàng năm và 1.000 xu khi đăng ký gói hàng tháng (100 xu bằng 1 USD. Không thể quy đổi xu thành tiền thật mà chỉ được dùng trên nền tảng). Lưu ý rằng phần thưởng chỉ dành cho lần giao dịch mua đầu tiên.

 

Nếu không tuân theo quy tắc trong chương trình giới thiệu hoặc vi phạm quy tắc, bạn sẽ không nhận được phần thưởng. Vì vậy, bạn vui lòng tìm hiểu các quy tắc này. Ngoài ra, các giải pháp sau có lẽ cũng có ích.