Liên kết giới thiệu hoạt động như thế nào?

Điều đó khá dễ dàng. Chỉ cần nhớ Chương trình giới thiệu dành cho người mới. Nó hoạt động theo cách này:

1) Một người dùng TradingView gửi liên kết liên kết của họ cho một người bạn chưa tham gia với chúng tôi.

2) Người mới truy cập vào liên kết này và tạo tài khoản của họ.

3) Người bạn được giới thiệu mua đăng ký bất kỳ gói Pro nào. Không cần thiết phải nhận gói trả phí vào ngày đầu tiên. Có một khoảng thời gian 3 tháng để suy nghĩ lại và thực hiện nó.

4) Cả hai người bạn đều nhận được 3000 hoặc 1000 TV coins làm phần thưởng (100 coin tương đương với 1 USD).