Tôi đã giới thiệu một người bạn và chúng tôi không nhận được $30. Tại sao?

Điều rất quan trọng là sử dụng liên kết giới thiệu của bạn đúng cách. Chỉ cần nhớ rằng Chương trình giới thiệu nhằm giới thiệu nhiều người hơn đến cộng đồng của chúng tôi. Có nghĩa là bạn chỉ nên chia sẻ liên kết của mình với những người mới chưa có bất kỳ tài khoản TradingView nào. Lưu ý rằng khi một khách hàng hiện tại nhấp vào liên kết để mua hàng, nó sẽ không hoạt động.