Làm cách nào để nhận được một tháng miễn phí?

Đơn giản, chỉ cần mua một gói từ trang này. Đăng ký của bạn sẽ có hiệu lực trong 13 tháng thay vì 12 tháng như thông thường.