Tháng thứ 13 là gì? Có giống như giai đoạn dùng thử miễn phí không?

Ưu đãi Black Friday không cung cấp tháng dùng thử. Tháng thứ 13 là 30 ngày thêm, được bổ sung vào gói đăng ký của bạn như một món quà giúp gia hạn gói đăng ký.