Làm thế nào tôi có thể sử dụng tháng thứ 13?

Ưu đãi Black Friday không cung cấp một tháng dùng thử. Theo đó, 30 ngày miễn phí được thêm vào đăng ký hàng năm đã mua khi gia hạn. Người mới có cơ hội dùng thử trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Đừng bỏ qua nó.