Tôi đã có gói đăng ký trên ứng dụng di động. Tôi có thể gia hạn gói được không?

Rất tiếc, không thể gia hạn gói đăng ký trên di động trên ứng dụng.