Làm cách nào để quản lý gói trong ứng dụng của tôi?

Bạn có thể hủy gia hạn tự động các đăng ký đã được mua thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động trong cửa hàng tương ứng. Việc hoàn tiền cho các đăng ký mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ được thực hiện theo các điều khoản của Google Play hoặc App Store và chỉ thông qua các cửa hàng tương ứng.