Làm sao để hạ cấp gói đăng ký?

Gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ vẫn y hệt như hiện nay cho đến ngày kết thúc gói. Sau đó, khi gói hết hạn, gói đăng ký mới được hạ cấp của bạn sẽ có hiệu lực theo mức giá đã được chiết khấu.