Hạ cấp hoạt động như thế nào?

Đối với mua  trên web

Gói hiện tại của bạn sẽ giữ nguyên như cũ cho đến ngày kết thúc. Sau đó, khi hết hạn, gói hạ cấp mới của bạn sẽ hoạt động với mức chiết khấu.

Bạn đã thay đổi ý định về việc hạ cấp? Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể gia hạn gói hiện tại của mình bằng cách sử dụng ưu đãi này - đăng ký sẽ có hiệu lực trong 13 tháng.

Đối với ứng dụng Android và iOS

Đọc bài viết này để kiểm tra cách hạ cấp đăng ký của bạn đã mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chỉ cần lưu ý, do các quy định của Google Play và App Store, đăng ký của bạn mua vào Black Friday có giá trị trong 12 tháng.