Làm cách nào để cập nhật ứng dụng dành cho Máy tính để bàn

Bình thường, ứng dụng Tradingview dành cho Máy tính để bàn được cập nhật tự động, nhưng đôi khi vì lý do gì đó mà ứng dụng không được cập nhật tự động. Nếu bạn gặp phải vấn đề nà và ứng dụng của bạn chưa cập nhật, vui lòng thực hiện các bước sau.
 

Đối với Mac

  1. Truy cập tradingview.com/desktop và tải xuống trình cài đặt ứng dụng;
  2. Chạy trình cài đặt, di chuyển biểu tượng ứng dụng vào thư mục ng dng và chọn thay thế phiên bản hiện có;

 

  1. Vậy là xong rồi, hãy tận hưởng thôi!

     

Với Windows

  1. Mở tradingview.com/desktop trong trình duyệt của bạn rồi tải xuống ứng dụng dành cho Windows (một tệp có tên là TradingView.msix);
  2. Chạy tệp trình cài đặt ứng dụng và nhấp vào Cập nhật; 

 

  1. Bạn đã cập nhật xong rồi. Chạy ứng dụng và tận hưởng!