Làm cách nào để cập nhật ứng dụng từ phiên bản beta

Bài viết này nói về khả năng tương thích ngược bị hỏng trong ứng dụng TradingView Desktop dành cho Windows. Các phiên bản cho các nền tảng khác không bị ảnh hưởng.

Đối với Mac

  1. Truy cập tradingview.com/desktop và tải xuống trình cài đặt ứng dụng;
  2. Chạy trình cài đặt, di chuyển biểu tượng ứng dụng vào thư mục Ứng dụng và chọn thay thế phiên bản hiện có;

Với Windows

  1. Mở menu Bắt đầu, khởi chạy ứng dụng Cài đặt và đi tới Ứng dụng và tính năng.
  2. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm ứng dụng TradingView trong danh sách.
  3. Chọn ứng dụng và nhấp vào Gỡ cài đặt, sau đó xác nhận để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.
  4. Mở tradingview.com/desktop trong trình duyệt của bạn và tải xuống ứng dụng dành cho Windows (nó phải là tệp .msix).
  5. Chạy tệp trình cài đặt ứng dụng, đảm bảo rằng tệp sẽ cài đặt phiên bản 1.0.2.2294 trở lên và nhấp vào Cài đặt.
  6. Bạn đã sẵn sàng. Chạy ứng dụng và tận hưởng!