Cách cài đặt ứng dụng với PowerShell

Trình cài đặt ứng dụng App Installer hầu hết hoạt động tốt nhưng trong một số trường hợp hiếm khi xảy ra, App Installer không thể hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng. Khi đó, PowerShell có thể hữu ích.

  1. Mở một elevated Windows PowerShell bằng cách nhấp vào Start -> nhấp chuột phải vào PowerShell -> Run as administrator) 
  2. Nhập lệnh bên dưới rồi chạy tập lệnh:add-appxpackage https://tvd-packages.tradingview.com/stable/latest/win32/TradingView.msix
  3. Nếu không có lỗi trong bảng điều khiển, hãy mở menu Start và tìm ứng dụng TradingView, bạn sẽ tìm thấy Power Shell sẽ ở đó