Tôi phải làm gì nếu ứng dụng gặp sự cố sau khi khởi động