Làm thế nào để hiển thị các giá trị chỉ tiêu kinh tế trên biểu đồ?

Để hiển thị một chỉ báo trên biểu đồ, bạn cần nhập mã định danh của nó trong tìm kiếm ký hiệu. Số nhận dạng bao gồm mã quốc gia gồm hai chữ cái (theo ISO 3166-1 alpha-2) theo sau là tên viết tắt của chỉ số.

Ví dụ: mã định danh USGDP là viết tắt của GDP Hoa Kỳ:

Hoa Kỳ - mã quốc gia

GDP - tên viết tắt (Tổng sản phẩm quốc nội)

hoặc bằng cách chọn sàn giao dịch ECONOMICS làm "nguồn":

Danh sách đầy đủ các chỉ số có sẵn có thể được tìm thấy tại đây.