Làm cách nào để loại bỏ lỗi 'Stack unavailable' khi đăng nhập

Lỗi 'Failed to open. Stack unavailable' xuất hiện sau khi nhấp vào Đăng nhập bằng trình duyệt trên biểu mẫu đăng nhập thường cho biết rằng hệ thống của bạn không có trình duyệt nào được đặt làm trình duyệt mặc định.

Thiết lập trình duyệt mặc định rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề này. Để làm điều đó, hãy chuyển đến menu Bắt đầu, tìm ứng dụng Cài đặt và khởi chạy nó. Trên ứng dụng, đi tới Ứng dụng → Ứng dụng mặc định → cuộn xuống Trình duyệt web và chọn bất kỳ ai trong danh sách. Khởi động lại Máy tính để bàn TradingView và đăng nhập.