Biểu đồ mô hình Cờ tăng giá

Bullish Flag là một mô hình biểu đồ phân tích kỹ thuật ngụ ý sự tiếp tục của xu hướng chính sau một đợt điều chỉnh. Xu hướng chính tạo thành cột cờ và sự điều chỉnh tạo thành một kênh song song của lá cờ. Dự kiến sau khi giá phá vỡ kênh song song của lá cờ hướng lên, mức tăng giá tiếp theo sẽ xấp xỉ bằng kích thước của cột cờ.

Đảo ngược Cờ tăng giá dẫn đến một mô hình hợp lệ khác, Cờ giảm giá:

Chỉ báo phân tích 600 thanh cuối cùng để tìm kiếm các kết quả phù hợp với một mẫu nhất định là 5 điểm. Các điểm do chỉ báo tìm thấy được gắn với các điểm trục phù hợp nhất. Khi chúng được tìm thấy, chỉ báo sẽ kiểm tra xem các điểm có tuân thủ các quy tắc của mẫu và độ lệch cho phép tối đa đã chỉ định hay không.

Trong khoảng giữa điểm 2 và 5, giá được phép vượt qua các đường nêm với 'cao' và 'thấp', nhưng không được với 'đóng' hoặc 'mở'. Các cờ không chồng chéo lớn nhất trong số các mẫu được tìm thấy phù hợp với mô tả ở trên được vẽ trên biểu đồ.

Input:

Invert Pattern - Đảo ngược mô hình để tìm kiếm một lá cờ giảm giá.

Nguồn - Nguồn cho tìm kiếm chính.

Độ lệch cho phép - Độ lệch tối đa cho phép của các điểm trong cờ so với các đường kênh song song. Nó được tính theo phần trăm của chiều cao kênh.