Biểu đồ Mô hình Cờ tăng giá

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Cờ tăng giá là hình phân tích kỹ thuật ngụ ý xu hướng chính sẽ tiếp tục sau điều chỉnh nào đó. Xu hướng chính tạo thành một cột cờ còn điều chỉnh tạo thành kênh cờ song song. Giá trong kênh không được giảm xuống dưới giữa cột cờ. Người ta cho rằng sau khi giá phá vỡ kênh song song của lá cờ đi lên, mức tăng giá tiếp theo dự kiến sẽ xấp xỉ bằng kích thước của cột cờ.

Chỉ báo tìm kiếm mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình này bao gồm các đường biểu thị biến động giá Price Line và các đường của cờ kênh cờ song song Flag. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá nằm trong trục 5/5. Điểm phá vỡ của mô hình được cố định bởi giá trị đóng cửa. Không được phép vượt qua đường cờ với giá trị gần trong khoảng giữa các điểm 2 và 5. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Hai điểm cuối cùng của mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và đường giá gần nhất sẽ ở dạng nét chấm.

Đường ngang chấm chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu biểu thị mức giá dự kiến sau khi hoàn thành mô hình. Khi các thanh mới xuất hiện, đường này sẽ kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái mô hình chuyển từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

  • Đang chờ. Giá không đạt được mức mong đợi, trong khi không có giá trị thấp trong kênh bên dưới giữa cột cờ. Nếu giá vượt qua đường trên của cờ, thì điều kiện phải được đáp ứng là sau đó giá không giảm xuống dưới mức tối thiểu của tất cả các kênh cờ thấp.
  • Đạt. Giá đã phá vỡ đường trên của cờ và đạt đến mức dự kiến.
  • Thất bại. Giá đã phá vỡ đường trên, không đạt đến mức mục tiêu và giảm xuống dưới mức tối thiểu của tất cả các kênh thấp, giá đã phá vỡ đường dưới hoặc mức thấp xuất hiện trong kênh cờ bên dưới giữa cột cờ.
  • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của mẫu.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì sẽ ưu tiên cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại hoặc Đã đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì biểu đồ sẽ hiển thị mô hình trong đó điểm 3 và 5 nằm gần đường dưới của kênh cờ hơn. Mô hình có trạng thái Không thể xác định sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

  • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác nhau ở điểm 1, 2 hoặc 4.
  • Phá v mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi xuất hiện một thanh đã đóng bên ngoài cờ. Chỉ ghi nhận phá vỡ theo hướng mục tiêu. Phá vỡ theo hướng ngược lại sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Đầu vào:

  • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
  • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có
  • Chiều cao xu hướng – Đặt chiều cao bắt buộc của xu hướng trước mẫu so với chiều cao của phần đầu. Chiều cao của phần đầu được tính bằng chênh lệch giữa giá trị của trục, trong đó phần đầu được đặt và các đường cổ trên cùng một thanh. Giá trị phần trăm.
  • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.