Mô Hình Kỹ Thuật Vai Đầu Vai

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Vai Đầu Vai là mô hình đảo ngược được hình thành bởi ba mức cao liên tiếp và hai mức thấp trung gian. Đỉnh thứ nhất và thứ ba được gọi là vai. Vai nằm xấp xỉ cùng cấp bên dưới cái thứ hai - đầu. Ngoài ra, đường được vẽ dọc theo mức thấp trung gian – đường viền cổ. Mô hình chỉ được coi là hoàn thành khi giá hình thành vai phải giảm xuống dưới đường viền cổ. Người ta kỳ vọng rằng chuyển động giá xuống tiếp theo sẽ xấp xỉ bằng chiều cao của đầu.

 

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường viền cổ (Neck Line). Đường viền cổ là đường nằm ngang được vẽ qua mức tối thiểu trung gian. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá, ngoại trừ điểm cuối cùng (điểm 7), nằm ở các trục 5/5. Điểm 7 nằm ở giao điểm của đường giá cuối cùng với đường viền cổ. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Vai phải của mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và các đường giá hình thành đỉnh thứ hai sẽ có dạng chấm.

Mô hình được coi là hình thành khi, sau khi xuất hiện đỉnh thứ hai, giá (đóng cửa) giảm xuống dưới đường viền cổ. Đường ngang chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu cho biết mức giá dự kiến sau khi hình thành mô hình. Khi các thanh mới xuất hiện, đường ngang kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái của mô hình thay đổi từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

  • Đang chờ. Giá không đạt được mức mong đợi và không đi lên trên vai phải.
  • Đạt. Giá đạt mức mong đợi.
  • Thất bại. Giá không đạt được mức mong đợi và đi lên trên vai phải.
  • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của các mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì ưu tiên sẽ dành cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại, Đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mô hình sẽ được hiển thị trên biểu đồ, trong đó giá trị giá của các vai giống nhau nhất, tức là chính xác hơn. Mô hình có trạng thái Không thể xác định được sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

  • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác nhau ở vai trái, đầu hoặc một trong mức tối thiểu trung gian.
  • Phá v mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi, sau khi xuất hiện vai phải, xuất hiện một thanh đã đóng bên dưới đường cổ.

Đầu vào:

  • Mô hình - Xác định mẫu nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mẫu. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ đợi Cuối cùng được chọn, thì chỉ một mẫu có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mẫu khác.
  • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mẫu. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
  • Chiều cao xu hướng – Đặt chiều cao bắt buộc của xu hướng trước mẫu so với chiều cao của phần đầu. Chiều cao của phần đầu được tính bằng chênh lệch giữa giá trị của trục, trong đó phần đầu được đặt và các đường cổ trên cùng một thanh. Giá trị phần trăm.
  • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.