Biểu đồ mô hình cờ hiệu

Cờ hiệu là hình ảnh phân tích kỹ thuật ngụ ý sự tiếp tục của xu hướng chính sau phần hợp nhất. Xu hướng chính tạo thành một cột cờ và khu vực hợp nhất là một cờ hiệu tam giác. Dự kiến sau khi giá phá vỡ đường cờ hiệu theo hướng của xu hướng chính, mức tăng giá tiếp theo sẽ xấp xỉ bằng kích thước của cột cờ.

Phiên bản đảo ngược của cờ hiệu được tìm thấy trong xu hướng giảm cũng hợp lệ.

Chỉ báo phân tích 600 thanh cuối cùng để tìm kiếm các kết quả phù hợp với một mẫu nhất định là 5 điểm. Các điểm do chỉ báo tìm thấy được gắn với các điểm trục phù hợp nhất. Khi chúng được tìm thấy, chỉ báo sẽ kiểm tra xem các điểm có tuân thủ các quy tắc của mẫu hay không:

Trong khoảng giữa điểm 2 và điểm 5, giá được phép vượt qua các đường cờ hiệu với "cao" và "thấp", nhưng không được với "đóng" hoặc "mở". Các cờ hiệu không trùng lặp lớn nhất trong số các mẫu được tìm thấy phù hợp với mô tả ở trên được vẽ trên biểu đồ.

Inputs:

Invert Pattern - Đảo ngược mô hình để tìm kiếm cờ hiệu trong xu hướng giảm.

Nguồn - Nguồn cho tìm kiếm chính.