Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Mô hình tam giác là mô hình không xác định có thể báo trước cả việc tăng và giảm giá. Mức giá mục tiêu phụ thuộc vào hướng mà giá đã phá vỡ mô hình này. Người ta kỳ vọng rằng sau khi phá vỡ mô hình, giá sẽ đi lên xấp xỉ chiều cao của mô hình tam giác theo hướng phá vỡ.

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường tạo thành một tam giác (Triangle). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá nằm trong trục 5/5. Điểm phá vỡ mô hình được cố định bởi giá trị đóng cửa. Không được phép để giao điểm của các cạnh tam giác với giá trị đóng cửa trong khoảng giữa các điểm 1 và 5. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Hai điểm cuối cùng của mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và đường giá cuối cùng sẽ là nét chấm.

Đường ngang chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu biểu thị mức giá dự kiến sau khi hoàn thành mô hình. Nếu mô hình không bị phá vỡ, thì chỉ báo sẽ vẽ 2 đường như vậy – mỗi đường một hướng. Sau khi phá vỡ, chỉ còn lại đường theo hướng phá vỡ. Khi các thanh mới xuất hiện, đường này sẽ kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái mô hình chuyển từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

 • Đang chờ. Tam giác không bị phá vỡ hoặc bị phá vỡ nhưng giá chưa đạt đến mức mục tiêu theo hướng phá vỡ và chưa vượt ra ngoài điểm đối diện cuối cùng của tam giác.
 • Đạt. Giá đã phá vỡ một trong các đường tam giác và đạt đến mục tiêu theo cùng một hướng.
 • Thất bại. Giá đã phá vỡ một trong các cạnh của tam giác và không đạt được mục tiêu, đã vượt qua điểm cuối cùng đối diện với hướng phá vỡ.
 • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì sẽ ưu tiên cho mẫu có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mẫu giao nhau là Không thành công hoặc Đã đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mẫu lớn hơn sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Mô hình có trạng thái Không thể xác định sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

 • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu mô hình thay đổi vị trí ở điểm 1, 2 hoặc 4.
 • Phá v mô hình. Cảnh báo được kích hoạt khi xuất hiện thanh đóng bên ngoài hình tam giác. Nếu xuất hiện phá vỡ trên cùng đường chứa điểm cuối cùng của mô hình, thì trong trường hợp không xây lại được điểm 5, cảnh báo này sẽ kích hoạt quá trình xây dựng lại theo hướng ngược lại nếu không xuất hiện quá 5 thanh kể từ khi phá vỡ.

Đầu vào:

 • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
 • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
 • Độ lệch cho phép – Độ lệch tối đa cho phép của điểm 3 so với đường tương ứng. Độ lệch được tính bằng phần trăm khoảng cách giữa các cạnh của tam giác trên cùng một thanh nơi đặt điểm 3.
 • Đang tiến hành - Tìm kiếm các mô hình mới nổi.
 • Mục tiêu giá – Hiển thị mức mục tiêu sau khi mô hình được thực hiện.