Tôi không thể tìm thấy các chỉ báo Cấu hình khối lượng

Chúng tôi đã sắp xếp gọn gàng Thư viện chỉ báo của mình và các chỉ báo Cấu hình khối lượng đã chuyển sang một tab riêng trong phần Tích hợp.