Tôi nên làm gì trước khi bắt đầu giao dịch qua BingX trên TradingView?

Để bắt đầu giao dịch qua BingX trên TradingView, bạn sẽ cần thực hiện những việc sau:

  • Đăng nhập vào www.tradingview.com bằng tài khoản TradingView của bạn;
  • Mở biểu đồ, nhấp vào Bảng giao dịch ở dưới cùng và chọn BingX;
  • Đăng nhập bằng tài khoản BingX của bạn.

Lưu ý quan trọng: Giao dịch qua BingX trên TradingView chỉ được hỗ trợ cho Hợp đồng tiêu chuẩn USDT. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách chuyển tiền vào loại tài khoản này.


Bây giờ, hãy bắt đầu giao dịch với nhà môi giới BingX trực tiếp trên TradingView.