Cây đinh ba tự động

Định nghĩa

Cây đinh ba tự động là công cụ nhằm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có, đồng thời dự báo biến động giá trong tương lai dựa trên các xu hướng trước đó. Cây đinh ba tự động là chỉ báo vẽ công cụ vẽ Cây định ba tự động dựa trên biến động giá trong quá khứ.

Ý tưởng cơ bản đằng sau việc sử dụng cây đinh ba là về cơ bản cây đinh ba tạo ra một loại kênh xu hướng. Một xu hướng được coi là hoạt động miễn là giá nằm trong kênh cây đinh ba. Quá trình đảo ngược xảy ra khi giá thoát ra khỏi kênh Cây đinh ba. Cây đinh ba có đường trung tuyến ở giữa (đường xu hướng) cũng như hai bộ đường khác ở trên và dưới đường trung tuyến đó. Các đường bổ sung được đặt tại các độ lệch chuẩn được quy định so với trung tuyến.

Chỉ báo được viết bằng Pine Script, mã nguồn của chỉ báo có thể được truy cập, sao chép và sửa đổi. Bạn có thể truy cập mã nguồn từ biểu tượng Mã nguồn ở bên phải tên của chỉ báo trên biểu đồ hoặc từ Trình chỉnh sửa Pine, bằng cách sử dụng nút Mở, sau đó nhấp vào Tập lệnh tích hợp sẵn mặc định mới… và tìm Cây đinh ba tự động trong menu ở đó .

Đầu vào

Độ sâu

Số lượng thanh tối thiểu sẽ được tính đến khi tính toán chỉ báo. Nếu số lượng thanh tăng thì dẫn đến cây đinh ba bỏ qua các đỉnh và đáy giá nhỏ hơn để có lợi cho các đỉnh và đáy giá lớn hơn. Ví dụ: với Độ sâu được đặt thành 10, mỗi điểm trong số ba điểm mà chỉ báo tìm thấy phải cao nhất hoặc thấp nhất trong số 10 thanh gần nhất (năm thanh ở bên trái và 5 thanh ở bên phải).

Kiểu

Có bốn loại Cây đinh ba tự động khác nhau, dựa trên bốn bản vẽ Cây đinh ba khác nhau có sẵn trên TradingView. Việc thay đổi tùy chọn sẽ thay đổi cách tính độ dốc của cây đinh ba, cho phép chỉ báo phản ứng với độ dốc giá mà chỉ báo tìm thấy theo cách khác.

Chỉ báo được vẽ bằng ba điểm và độ dốc dựa trên cách sử dụng các điểm này để vẽ đường trung tuyến:

  • Nguyên bản. Đường trung tuyến kết nối điểm đầu tiên mà chỉ báo tìm thấy với điểm giữa của đường nối điểm 2 và 3.
  • Schiff. Tính toán điểm bổ sung, dựa trên tọa độ X của điểm 1 và tọa độ Y của điểm trung vị giữa điểm 1 và điểm 2. Đường trung tuyến nối điểm bổ sung đó với điểm trung vị của đường giữa điểm 2 và 3.
  • Schiff sửa đổi. Trung tuyến nối giữa đoạn thẳng giữa điểm 1 và điểm 2 với điểm trung vị đoạn thẳng giữa điểm 2 và điểm 3.
  • Bên trong. Trung tuyến nối giữa đường giữa điểm 1 và 2 đến điểm 3.

Độ trong suốt của nền

Độ trong suốt của nền giữa các đường cây đinh ba, từ 0 (hiển thị đầy đủ) đến 100 (hoàn toàn trong suốt).

Mở rộng sang trái

Nếu được chọn, các đường đinh ba sẽ mở rộng theo cả hai hướng.

Cài đặt cấp độ

Cài đặt cấp độ cho phép bạn điều chỉnh riêng từng cấp độ của cây đinh ba. Bạn có thể thay đổi mức độ hiển thị (bật/tắt), tỷ lệ Fibonacci được sử dụng để tính toán đường, màu cho đường và nền của đường, độ rộng của đường và loại của đường.