Tôi nên làm gì trước khi bắt đầu giao dịch qua Pepperstone trên TradingView?

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn trên trang web Pepperstone. Phần Khu vực Khách hàng An toàn chứa các tài khoản mà bạn có thể đăng nhập trên các nền tảng khác nhau. Nếu không có tài khoản nào ở đây với giá trị TradingView, hãy nhấp vào nút Yêu cầu tài khoản.

Trong cửa sổ xuất hiện, chọn TradingView trong Loại nền tảng và nhấp vào nút Gửi.

Sau đó, đăng nhập vào nhà môi giới thông qua TradingView bằng email và mật khẩu của bạn cho Pepperstone.