Cách thay đổi đơn vị đo trên biểu đồ?

Tính năng chuyển đổi đơn vị giúp bạn phân tích biểu đồ hàng hóa tốt hơn.

Kết hợp với việc quy đổi tiền tệ, chức năng này sẽ giúp bạn đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái của tài sản hàng hóa mà bạn quan tâm. Hoặc bạn có thể chuyển đổi biểu đồ để xem giá của mặt hàng đó theo một đơn vị đo lường quen thuộc hơn.

Để thay đổi đơn vị đo lường trên biểu đồ có sẵn chuyển đổi, bạn cần nhấp vào nút trên thang đo hiển thị đơn vị hiện tại và chọn đơn vị đo lường mà bạn quan tâm từ danh sách thả xuống.

Sau khi tính toán lại, biểu đồ và các chỉ số sẽ hiển thị giá của đơn vị tài sản đã chọn.

Xin lưu ý rằng hiện tại, có một số hành vi đặc biệt đối với biểu đồ đã chuyển đổi, khác với biểu đồ thông thường của chúng tôi. Trong đó có:

  • Nếu bạn thay đổi ký hiệu, biểu đồ sẽ được hiển thị theo đơn vị đo ban đầu.
  • Bạn không thể tạo cảnh báo hoặc đặt hàng trên biểu đồ đã chuyển đổi. Cảnh báo và lệnh được tạo trong đơn vị ban đầu sẽ tiếp tục hoạt động giống hệt như trước đây.
  • Các đối tượng vẽ được tạo trên biểu đồ đã chuyển đổi chỉ có sẵn trên biểu đồ đã chuyển đổi này - các đối tượng được lưu trữ và hiển thị với tham chiếu đến ký hiệu, đơn vị tiền tệ và đơn vị đo lường.
  • Trong chế độ đơn vị đo lường hoặc đơn vị tiền tệ đã chuyển đổi, tính năng Phát lại thanh không khả dụng.

Bạn có thể thêm các đơn vị vào mục yêu thích của mình - chỉ cần di chuột qua đơn vị mong muốn và nhấp vào biểu tượng "Thêm vào Mục ưa thích" (Dấu sao).