Chỉ số BTC được tính như thế nào?

Chỉ số BTC là một biểu đồ spread theo dõi tỷ giá hối đoái BTC/USD trung bình kể từ khi Bitcoin ra đời.

Giá trị quan trọng nhất của chỉ số này là lịch sử dữ liệu sâu, bắt đầu từ tháng 7 năm 2010. Dữ liệu lịch sử sâu sắc này dựa trên dữ liệu của sàn giao dịch cũ Mt. Gox và một số sàn giao dịch khác vào thời điểm đó.

Dữ liệu gần đây hơn dựa trên dữ liệu từ 4 sàn giao dịch tiền điện tử quan trọng: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex và Kraken. Công thức chính xác cho dữ liệu gần đây này là (BITSTAMP:BTCUSD + COINBASE:BTCUSD + BITFINEX:BTCUSD + KRAKEN:BTCUSD)/4.