Tôi muốn nhanh chóng tìm thấy một công cụ hoặc tính năng

Có một hộp thoại tìm kiếm nhanh để tìm kiếm các công cụ và tính năng trên nền tảng. Bạn có thể sử dụng nó để tìm và chọn bất kỳ công cụ vẽ nào, thay đổi biểu đồ hoặc cài đặt tỷ lệ và cũng có thể sử dụng nhiều tính năng để lập biểu đồ và phân tích dữ liệu.

Để mở hộp thoại, bạn có thể sử dụng nút “Tìm kiếm nhanh” trên thanh công cụ trên cùng, nhưng sử dụng phím nóng ⌘ + K (macOS) hoặc Ctrl + K (Windows) sẽ dễ dàng hơn nhiều.