Tôi muốn đồng bộ hóa các đối tượng vẽ của mình ngay lập tức

Nếu bạn bật tính năng tự động lưu trong cài đặt biểu đồ của mình, thì biểu đồ của bạn luôn được cập nhật, ngay cả khi bạn đang làm việc trong nhiều tab trình duyệt cùng một lúc, trên nhiều thiết bị hoặc trong trình duyệt và ứng dụng máy tính để bàn cùng một lúc.