Tôi muốn sử dụng brackets trên biểu đồ

Bạn có thể kéo TP (khung Chốt lời) hoặc SL (khung Cắt lỗ) trên biểu đồ, để đặt chúng ở mức giá mong muốn. Không cần mở lệnh để đặt brackets. Tính năng này khả dụng với tất cả các nhà môi giới hỗ trợ brackets trên TradingView. Bạn có thể kéo các lệnh có brackets trong một lần di chuyển bằng cách giữ phím "Shift".