Tôi muốn thay đổi chiều rộng của các cột trong danh sách theo dõi của mình

Bạn có thể tùy chỉnh độ rộng của bất kỳ cột nào trong danh sách theo dõi của mình như sau: di chuyển con trỏ chuột qua tên của cột được yêu cầu, tìm đường viền bên phải, giữ chuột trái và kéo đường viền đến độ rộng cột mong muốn.

Xin lưu ý rằng tất cả cài đặt cột được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt, vì vậy bạn không phải định cấu hình chúng mỗi khi chuyển từ thiết bị di động sang máy tính để bàn.