Tôi muốn chỉnh sửa mã Pine trên một trang riêng biệt

Bạn có thể chỉnh sửa mã cho các chỉ báo Thông trong một cửa sổ hoặc tab riêng biệt, bạn có thể đặt mã này ở bất cứ đâu bạn muốn.

Để mở Trình chỉnh sửa thông trên một trang riêng biệt, bạn cần:

  • Nhấp vào nút “Thêm” (ba chấm) trên bảng điều khiển trên cùng của trình chỉnh sửa.
  • Chọn một trong các tùy chọn: “Mở Pine Editor trong một cửa sổ mới…” hoặc “Mở Pine Editor trong một tab mới…”.
  • Nếu bạn chỉnh sửa mã của chỉ báo được thêm vào biểu đồ và nhấp vào “Lưu”, các thay đổi sẽ ngay lập tức được áp dụng cho chỉ báo.

Xin lưu ý rằng không thể thêm chỉ báo mới vào biểu đồ hoặc xuất bản tập lệnh từ một cửa sổ hoặc tab riêng biệt với trình chỉnh sửa Pine, nhưng tất cả các chức năng khác đều có sẵn đầy đủ.