Tôi muốn chỉnh sửa mã Pine trên một trang riêng biệt