Tôi muốn tùy chỉnh khả năng hiển thị cho một số đối tượng

Bạn có thể tùy chỉnh khả năng hiển thị cho một số đối tượng trong các khoảng thời gian cụ thể như sau:

  • Mở cây Đối tượng, đặt các đối tượng vẽ vào một nhóm và chọn “Cài đặt” trong menu thả xuống của nhóm.

 

  • Nhấn Ctrl trên Windows hoặc Cmd trên Mac, chọn một số đối tượng hoặc nhóm trong cây Đối tượng bằng chuột của bạn, mở menu thả xuống và chọn “Cài đặt”.

 

 

  • Chọn một số đối tượng hoặc nhóm và nhấp vào nút “Cài đặt” trên thanh công cụ nổi.