Làm thế nào để lập biểu đồ hiệu suất của Cổ phiếu, Tiền điện tử và Ngoại hối?

Tất cả người dùng, bất kể đăng ký, đều có tùy chọn so sánh nhiều ký hiệu trên một màn hình.

Để kích hoạt tính năng này, hãy nhấp vào nút So sánh nằm trên bảng điều khiển trên cùng. Sau đó, trong cửa sổ hiện ra, hãy chọn biểu tượng bạn cần.

Bây giờ một số ký hiệu có sẵn để phân tích cùng một lúc.