Cách dán Tweet hoặc Ý tưởng trên Biểu đồ

Cách dán Tweet hoặc Ý tưởng trên Biểu đồ

Trong cửa sổ bật lên, bây giờ hãy dán liên kết đến Tweet hoặc Ý tưởng và nhấp vào nút Ok.

Tweet hoặc Ý tưởng sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn và được đặt trên dòng thời gian theo thời gian chính xác mà nó được đăng.