Cách lập biểu đồ với biểu tượng cảm xúc

Cách dễ nhất để thêm biểu tượng cảm xúc vào biểu đồ của bạn là công cụ Dấu hiệu nằm trên tab Công cụ chú thích.

In the Style tab of the Signpost settings, check the Emoji pin checkbox and select the emoji of your choice.

Ngoài ra, việc sử dụng biểu tượng cảm xúc có sẵn trong bất kỳ công cụ vẽ nào có trường Cài đặt văn bản. Chỉ cần sao chép và dán biểu tượng cảm xúc mong muốn của bạn.