Tôi có thể thêm các mức Cắt lỗ/Chốt lời trên biểu đồ không?

Tradovate cho phép thêm các mức Cắt lỗ và Chốt lời vào lệnh chỉ khi đặt lệnh trong bảng lệnh, không thể thêm các mức S/L và T/P khi lệnh đã được đặt hoặc đến một vị trí đã chạy.

Nếu bạn nhấp chuột phải và chọn tùy chọn “Sửa đổi lệnh”, cả hai tùy chọn Cắt lỗ và Chốt lời sẽ chuyển sang màu xám.

Tuy nhiên, có thể sửa đổi các mức Cắt lỗ và Chốt lời trên biểu đồ (nếu chúng đã được đặt cùng với Lệnh mẹ thông qua Bảng lệnh), vì Tradovate hỗ trợ sửa đổi lệnh/mức.