Bật dòng trạng thái trên tất cả các biểu đồ trong bố cục

Để hiển thị đồng thời các thông số chỉ báo (Dòng trạng thái chỉ báo) trên tất cả các biểu đồ trong cửa sổ, bạn cần bật đồng bộ hóa crosshair trong menu thả xuống trong không giantrên màn hình làm việc của bạn.

Để làm điều này, hãy chuyển đến menu Chọn Bố cục nằm trên thanh công cụ trên cùng và kích hoạt đồng bộ hóa Crosshair.