Làm cách nào tôi có thể chia sẻ danh sách theo dõi của mình?

Bạn có một danh sách theo dõi hữu ích và muốn cho mọi người theo dõi? Việc chia sẻ liên kết tới danh sách theo dõi của bạn rất đơn giản - chỉ cần mở chế độ xem nâng cao của danh sách và sau đó nhấp để chia sẻ nó trên các mạng xã hội của bạn.

Tất cả những người có liên kết đến danh sách của bạn sẽ có thể nhìn thấy danh sách đó trên một trang riêng biệt, giống như cách hiển thị khi bạn ở chế độ nâng cao. Họ có thể xem danh sách của bạn miễn là bạn không tắt chế độ chia sẻ. Họ cũng có thể sao chép danh sách cho chính họ để họ có thể tự làm việchoạt động trên đó.