Làm cách nào để thanh toán cho đăng ký TradingView bằng cách thanh toán qua điện thoại di động thông qua Ứng dụng iOS?

Trước khi làm theo hướng dẫn bên dưới, hãy kiểm tra số dư điện thoại của bạn - số dư này phải là số dương. Bước tiếp theo là kết nối App Store với tài khoản điện thoại di động trên iPhone của bạn.

  1. Mở Cài đặt, sau đó chuyển đến Tài khoản ID Apple và chọn “Thanh toán và vận chuyển”.
  2. Nhấp vào "Thêm Phương thức Thanh toán" và chọn "Điện thoại Di động". Nếu phương thức thanh toán này đã được thêm vào, bạn có thể bỏ qua bước này.
  3. Nhập số điện thoại của bạn và xác minh bằng mã SMS.
  4. Khi số điện thoại đã được xác minh, nó sẽ xuất hiện trong danh sách các phương thức thanh toán khả dụng. Nhấn nút “Chỉnh sửa” và kéo nút lên đầu danh sách.
  5. Nhấn “Xong”. Sau đó, điện thoại di động sẽ được chọn làm phương thức thanh toán chính để mua hàng.

Phí đăng ký sẽ được thanh toán qua App Store bằng ID Apple của bạn. Số tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản điện thoại di động của bạn.

Chúng tôi muốn lưu ý với bạn rằng nếu đăng ký đang hoạt động trên một trong các nền tảng (dựa trên web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động), thì đăng ký đó sẽ không khả dụng để đăng ký trên nền tảng khác. Nếu bạn muốn đăng ký từ một nền tảng khác, bạn cần phải hủy đăng ký hiện tại hoặc tự động gia hạn và sau khi hết thời gian trả trước, hãy đăng ký một gói mới trên nền tảng tương ứng.