Làm cách nào để thanh toán cho đăng ký TradingView bằng cách thanh toán qua điện thoại di động thông qua Ứng dụng iOS?