Làm cách nào để nhận Xu TradingView?

Nếu không có đủ xu để mua một gói hoặc muốn ủng hộ một tác giả yêu thích, bạn có thể nhận được tiền bằng cách:

  1. Chọn "Nhận tiền" trong hộp thoại "Gửi tiền" hoặc đi đến cửa hàng mua tiền xu. 
  2. Trong tab đã mở, bạn có thể chọn số tiền (tức là 500, 1000, 5000) 
  3. Nhập thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ ngân hàng, tài khoản PayPal, Google hoặc Apple Pay.
  4. Hoàn tất giao dịch mua của bạn.